Continue screening taxibrance

Als taxichauffeur moest je voorheen om de 5 jaar een VOG aanvragen voor een nieuwe chauffeurspas. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie voert echter per 1 juli 2011 een continue screening uit. Dit betekent dat zodra je verdacht wordt van een nieuw strafbaar feit, dit wordt doorgegeven aan de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Je taxivergunning wordt dan wellicht ingetrokken.

Om weer in het bezit te komen van een chauffeurspas, moet je opnieuw een VOG aanvragen. Als het nieuwe strafbare feit een belemmering vormt voor je werk als taxichauffeur, wordt de VOG niet afgegeven. Het Ministerie wil zo voorkomen dat taxichauffeurs die verdacht worden van of veroordeeld zijn voor een strafbaar feit aan het werk blijven, omdat hun vergunning nog een aantal jaar geldig is.

Overige publicaties