Gemakt dient de mens?

Per 1 juli 2011 is het mogelijk een VOG-aanvraag online in te dienen. Je hoeft dus niet meer langs te gaan bij de gemeente. Gemak dient de mens, zou je zeggen. Maar er is ook een keerzijde! Het Ministerie van Veiligheid en Justitie wil op deze manier het gebruik van de VOG stimuleren. Tot nu toe neemt het aantal werkgevers dat een VOG verplicht stelt ieder jaar sterk toe. Met de online VOG-aanvraag wordt het werkgevers nu nog gemakkelijker gemaakt hun werknemers verplicht te stellen een VOG aan te vragen.

Overige publicaties