Zaak gewonnen bij de Raad van State!

Vandaag heeft de hoogste bestuursrechter onze cliënt in het gelijk gesteld. De aanvraag van een Verklaring Omtrent het Gedrag door onze cliënt werd in eerste instantie afgewezen, omdat hij in zijn jonge jaren over de schreef is gegaan. Mag je iemand dit 15 jaar later nog steeds kwalijk nemen?

Onze cliënt is in 1997 en in 1998 door de kinderrechter duidelijk en hard gestraft. Gelukkig is hij het toonbeeld van iemand bij wie de opgelegde straf het gewenste effect heeft bereikt. Hij draagt al jaren zijn steentje aan een betere samenleving bij, door als begeleider van probleemjongeren te werken en hen te stimuleren ook het rechte pad op te gaan.

Onze cliënt is toen hij nog geen 18 jaar oud was tweemaal veroordeeld voor een zedendelict. Eenmaal tot jeugddetentie en eenmaal tot een PIJ-maatregel. Let wel, het gaat in beide gevallen om feiten die in groepsverband zijn gepleegd en in een geval betrof het slechts een poging. Bovendien is hij tegelijk ook voor andere strafbare feiten (geen zeden) gestraft. Deze feiten hebben dus samen geleid tot de jeugddetentie en later de PIJ-maatregel.

Onze cliënt wil dolgraag promotie maken binnen zijn werk, maar kreeg geen VOG omdat hij nog steeds een risico zou vormen. Uiteraard is het afgeven of weigeren van een VOG een uitermate geschikt middel om toekomstige slachtoffers te voorkomen. Maar ook is het een enorme inperking van iemands vrijheid, van cliënt zijn keuzevrijheid.

De Raad van State heeft het hoger beroep gegrond verklaard!

Dit is zo geoordeeld, omdat niet duidelijk is of het daadwerkelijk om ernstige zedendelicten gaat. Er is sprake van medeplegen, daardoor is niet duidelijk wat het aandeel van onze cliënt was. Ook ging het, zo zegt de Raad van State, om een cumulatie van strafbare feiten,. Je mag dus geen VOG weigeren door simpelweg te stellen dat het om ernstige zedendelicten gaat. Zo’n beslissing moet altijd goed worden gemotiveerd.

Het weigeren van een VOG vanwege zedendelicten uit het verleden was dus onterecht. Er is geen zorgvuldig onderzoek gedaan naar de achterliggende omstandigheden.

Overige publicaties