Aantal weigeringen VOG extreem laag, maar klopt dat wel?

Veel gedetineerden komen de eerste vier jaar na het uitzitten van hun straf niet in aanmerking voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Toch heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zijn best gedaan jongeren vaker een tweede kans te gunnen. De terugkijktermijn is in 2013 verkort voor jongeren tot 23 jaar van vier jaar naar twee jaar. Uit de cijfers van Justitie blijkt dat dit effect heeft gehad (zie tabel in het artikel).

Elina Kurtovic (juridisch medewerker bij Van Oosten Advocaten) is nauw betrokken bij de VOG-procedures en zet haar vraagtekens bij deze cijfers van Justitie. Ze merkt dat veel jongeren met een strafblad er van uit gaan dat ze geen VOG krijgen, omdat ze een strafblad hebben. Terwijl dit dus niet zo is. In dit artikel bespreekt Kurtovic de procedures voor een VOG aanvraag en dat deze niet zo eenvoudig zijn als dat ze moeten zijn.

Lees het volledige artikel hier.

Overige publicaties