Afname VOG-aanvragen in 2014

Justis heeft weer een jaarverslag gepubliceerd met daarin cijfers van het jaar 2014 over het aantal afgiftes en afwijzingen van de Verklaring Omtrent het Gedrag.

Afname VOG-aanvragen

Uit deze cijfers blijkt dat het aantal VOG-aanvragen voor het eerst sinds 10 jaar is afgenomen. Van 733.156 in 2013 naar 703.860 in 2014. Er wordt geen verklaring gegeven voor deze afname. Het staat wel in contrast met de voorgaande jaren. Want tussen 2004 en 2013 is het aantal VOG-aanvragen ieder jaar sterk toegenomen. In 10 jaar tijd is dit aantal meer dan vervijfvoudigd.

Aantal aangevraagde VOGs
Fig. 1: Aantal aangevraagde VOG, Bron: Factsheet Cijfers, Jaarverslag 2014, Justis

Ook afname VOG-weigeringen

Naast de aanvragen nemen ook de weigeringen af. In 2013 werd nog 4.141 maal een VOG geweigerd. In 2014 werd de VOG nog maar 2.479 keer niet afgegeven. Het percentage weigeringen (van het totaal aantal aanvragen) is dan ook gedaald van 0,56% naar 0,35%. Van alle aanvragers ontvangt dus meer dan 99% gewoon een VOG.

Aantal geweigerde VOGs
Fig. 2: Aantal geweigerde VOG's, Bron: Factsheet Cijfers, Jaarverslag 2014, Justis

Weigeringspercentage VOG's
Fig. 3: Weigeringspercentage VOG's, Bron: Factsheet Cijfers, Jaarverslag 2014, Justis

Verder daalt ook het percentage weigeren van personen met een strafblad. Van 3,6% in 2013 naar 2,2% in 2014. Dit betekent dat van de personen die een VOG aanvragen en contact met justitie hebben gehad meer dan 95% uiteindelijk een VOG zal krijgen.

Strafblad dus weigering VOG?

Bij justitiecontacten kan het gaan om uiteenlopende feiten: verkeersboetes (van meer dan € 100,=), transacties, strafbeschikkingen, sepots en veroordelingen. Deze worden bewaard in het Justitiële Documentatiesysteem (JDS). In de volksmond heet deze registratie een “strafblad”. Volgens Justis hoeft een strafblad niet te betekenen dat een VOG automatisch wordt geweigerd. Er wordt eerst beoordeeld of de antecedenten relevant zijn voor de functie die iemand wil gaan vervullen. Een verkeersovertreding hoeft dus geen gevolgen te hebben voor een kantoorbaan.

Wie wel een strafblad heeft dat enigszins verband houdt met de beoogde baan, loopt kans dat de VOG wordt geweigerd. Het is op voorhand niet altijd gemakkelijk in te schatten of de VOG in uw individuele situatie wordt afgegeven.

Neem in ieder geval zo snel mogelijk contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten om direct te bespreken wat uw kansen zijn. Wij raden u hoe dan ook aan de VOG gewoon aan te vragen. Uw werkgever krijgt geen bericht van een eventuele afwijzing van uw VOG. Onze specialisten helpen u vervolgens graag om alsnog de Verklaring Omtrent het Gedrag te krijgen.

Overige publicaties