Jongeren schatten de kans op een VOG te laag in

Volgens een nieuwsbericht van Justis schatten jongeren de kans dat zij een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) krijgen te negatief in. Omdat zij een verkeerd beeld hebben en denken dat ze hem toch niet krijgen, vragen zij überhaupt geen VOG aan. Maar de Dienst Justis zegt op de website dat aan de meeste jongeren met een strafblad wél een VOG wordt afgegeven. Dit wordt door het volgende plaatje geïllustreerd:

 Figuur: VOG afgiftes en weigeringen onder jongeren

Hieruit blijkt dat bij jongeren t/m 22 jaar oud, slechts 0,42% van de aanvragen tot een weigering leidt. Meer dan 99% van de jongeren krijgt dus gewoon een VOG als hij of zij er een aanvraagt.

Van de personen (t/m 22 jaar) mét een strafblad, krijgt 4% geen VOG. Van de jongeren die een strafblad hebben en toch een VOG aanvragen, krijgt dus uiteindelijk 96% de VOG.

Het probleem lijkt zo behoorlijk mee te vallen, want 0,42% weigeringen, dat is toch een heel klein percentage? Wat absoluut niet uit het oog moet worden verloren, is dat het wel om 618 jongeren in het afgelopen jaar gaat. Dit zijn de jongeren die wij terugzien in onze dagelijkse praktijk. Het zijn jongeren die soms kleine delicten hebben gepleegd en nu volwassen zijn geworden. Zij willen het verleden achter zich laten. Jaarlijks krijgen deze 618 jongeren onder de 23 jaar geen VOG, met als gevolg dat zij hun opleiding niet af kunnen maken of niet met hun (eerste serieuze) baan kunnen beginnen.

Zeker als je jong bent, moet je de kans krijgen van je verleden te leren en een nieuwe start te maken. Daarom zijn (ook) wij van mening: schat de kans op een VOG niet te laag in en onderzoek eerst wat je kansen zijn. Mocht de VOG in eerste instantie niet worden afgegeven, dan ontvang je een Voornemen tot Weigeren. Het is vervolgens van groot belang gebruik te maken van de mogelijkheid een zienswijze of bezwaarschrift  in te dienen tegen de afwijzing van je VOG. Hierin kunnen al jouw persoonlijke omstandigheden naar voren worden gebracht. Je kunt dan laten zien welke ontwikkelingen (denk aan: opleiding, baan, samenwonen of hulpverlening) zich sinds de delicten allemaal hebben voltrokken. Dit soort feiten en omstandigheden geven de beoordelaars van de VOG-aanvraag een volledig, persoonlijk beeld en kunnen dus de beslissing positief beïnvloeden.

Overige publicaties