Verkeersovertredingen leiden straks tot weigering VOG

Meer verkeersovertredingen leiden straks tot weigering VOG

Op 25 september 2014 liet de minister van Veiligheid en Justitie de Tweede Kamer weten de wet te willen wijzigen. Hij pleit ervoor verkeersovertredingen die nu onder de Wet Mulder vallen, voortaan via het strafrecht te berechten. Deze overtredingen worden dan aangemerkt als strafbare feiten en komen op je “strafblad” te staan. De minister wil dat zo verkeersovertreders in beeld komen én blijven bij justitie. Hun overtredingen worden namelijk geregistreerd in het justitiële documentatiesysteem (wat in de volksmond het “strafblad” heet). De minister schrijft: "Bestuurders die bepaalde feiten begaan worden direct bij de eerste overtreding uit de anonimiteit gehaald."

Wat voor feiten worden straks via het strafrecht afgedaan?

Voorbeelden zijn hier te vinden. Het gaat globaal om de volgende feiten:

- Het niet opvolgen van aanwijzingen van een verkeersregelaar,
- Keren, achteruit rijden of stilstaan op een auto(snel)weg,
- Over een vluchtstrook rijden (behalve in noodgevallen),
- Over een spitsstrook rijden die niet open is,
- Een persoon die links staat voorgesorteerd, links inhalen,
- Inhalen vlak voor of op een zebrapad,
- Een blinde met een blindenstok of persoon die zich moeilijk voortbeweegt niet voor laten gaan

Kan ik nog een VOG krijgen?

Taxichauffeurs die de hierboven genoemde overtredingen begaan, kunnen de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wel op hun buik schrijven. Bij twee of meer verkeersovertredingen, wordt de VOG in de regel geweigerd. Logisch, zou je denken, want deze chauffeurs moeten van onbesproken rijgedrag zijn en hun verantwoordelijkheden in het verkeer kennen. Het is natuurlijk wel zo dat chauffeurs meer dan gemiddeld risico lopen dat hun VOG wordt ingetrokken en zij - bijgevolg - werkloos raken, omdat zij zich voor hun werk het merendeel van de dag op de weg begeven. Een overtreding die normaal met een boete van het CJIB zou worden afgedaan, leidt na de wetswijziging tot een strafbeschikking van het OM én een registratie op je strafblad. Aangezien taxichauffeurs continu worden gescreend, kan de VOG dan direct worden ingetrokken.

Het betreft niet alleen deze groep personen. Ook anderen die zich voor hun werk op de weg moeten begeven kunnen problemen krijgen wanneer deze (lichte) verkeersovertredingen op hun strafblad terechtkomen. Bijvoorbeeld post- en pakkettenbezorgers; dat zijn er nogal veel in Nederland. Ook kan personeel dat zorgt voor intern transport binnen een bedrijf, zoals heftruckchauffeurs, straks moeilijkheden ondervinden. Tot slot kunnen begeleiders van (groepen) mensen die met hen soms een uitje maken, met bovengenoemde verkeersovertredingen op hun naam straks een afwijzing van hun VOG verwachten.

Wij vragen ons af of de minister over deze verstrekkende gevolgen heeft nagedacht. De minister wil, door een aantal overtredingen nu onder het strafrecht te brengen, verkeersovertreders uit de anonimiteit te halen en hen - bij herhaling - harder straffen. Het niet verkrijgen van een VOG wordt echter vaak ook als “straf” ervaren. Naast een hogere straf, heeft deze wetswijziging dus verdergaande consequenties voor mensen die voor hun beroep de weg op moeten. Met de gevolgen voor de VOG dient volgens ons rekening te worden gehouden.

Overige publicaties