VOG in de praktijk: Krijgt mijn kind een strafblad?

Juli 2015

In dit artikel staat de Verklaring Omtrent het Gedrag centraal. Vanaf 2011 is het beleid voor jongeren in gunstige zin aangepast, resulterend in minder weigeringen van VOG-aanvragen. Tegelijkertijd is volgens de directeur van Justis, zo volgt uit berichtgeving in de media en gesprekken met jongeren, het beeld nog sterk aanwezig dat je met een strafblad geen VOG kunt krijgen. Aan de hand van een bespreking van VOG-zaken ga ik in dit artikel in op de vraag in hoeverre dit beeld terecht is en zal blijken dat het voor jongeren niet vanzelfsprekend is datgene naar voren te brengen wat in hun zaak tot een positieve beslissing kan leiden.

Bezwaarprocedure

Aan de hand van drie voorbeelden wordt duidelijk hoe de beoordeling van een VOG-aanvraag alsnog positief kan uitvallen door het aandragen van relevante feiten en omstandigheden. Wel werd in deze zaken pas een VOG afgegeven nadat een bezwaarprocedure was gevoerd met behulp van een gespecialiseerde advocaat. Het is dus maar zeer de vraag of jongeren – de aanmoediging om zoveel mogelijk argumenten aan te dragen ten spijt – dit zelfstandig en op even concludente wijze kunnen. Uit de drie voorbeelden blijkt dat de argumenten in de zienswijzen niet overtuigden.

Re-integratie

Terwijl vanuit Justis de oproep klinkt “Vraag aan, die VOG!”, blijkt uit cijfers bovendien dat het sterk toenemende gebruik van dit instrument een keerzijde heeft. Dit draagt eraan bij dat de VOG, mede door negatieve beeldvorming, steeds meer een hindernis vormt voor de re-integratie van jongeren met een justitieel verleden. Hoe populairder dit instrument wordt en hoe vaker werkgevers een VOG verlangen, hoe sneller zij mogelijk de handdoek in de ring gooien en zichzelf uitsluiten van de arbeidsmarkt door simpelweg niet te solliciteren dan wel alleen op functies waarvoor geen VOG wordt gevraagd.

Strafblad en VOG

Dat Justis een oproep doet aan jongeren met een gering strafblad en het beeld dat zij geen VOG kunnen krijgen wil rechtzetten, is toe te juichen. Echter, de doelgroep met zware vergrijpen dient daarbij niet uit het oog te worden verloren. Want, zoals de directeur van Justis in Opportuun zegt, het is niet de bedoeling dat zij denken “dat ze alleen nog maar alternatieve, criminele routes kunnen bewandelen om aan geld te komen.”

Door: Elina Kurtovic

Lees hier het volledige artikel

Overige publicaties