In de Volkskrant: VOG wordt populairder, maar heeft het wel het juiste effect?

Onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) toont aan dat de VOG in theorie effectief is, maar de praktijk is weerbarstiger. Het is voor oud-veroordeelden ook een belemmering, zij worden hierdoor dubbel gestraft. De Volkskrant publiceerde op 2 februari een artikel over de populariteit van de VOG en de effecten hiervan.

Stijging VOG aanvragen

Niet alleen werkgevers, maar ook sportverenigingen en vrijwilligersorganisaties vragen steeds vaker om een VOG. Het aantal VOG aanvragen is vanaf 2004 dan ook enorm gestegen. Staatssecretaris Dijkhoff geeft aan dat de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een effectief middel is om toekomstige delictplegers te weren bij taxibedrijven, onderwijs- en zorginstellingen.

Gering aantal veroordeelden plegen delict na afwijzing VOG

Ondanks dat het instellen van een VOG oud-veroordeelden buiten de deur houdt, heeft het ook effect op geweigerden. Het onderzoek, dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau Ateno, toont aan dat na een VOG-weigering criminele activiteiten met 50% afnemen. Een VOG-weigering kan daarom door ex-delinquenten worden gezien als stimulans om het leven te beteren.

Het VOG-systeem zet mensen lange tijd buitenspel

Maar daarnaast heeft de VOG nog een ander effect: vaak solliciteren ex-veroordeelden überhaupt niet op banen waarvoor een VOG nodig is. Er is dus sprake van zelf-censuur. Volgens Elina Kurtovic, promovenda op het onderwerp VOG en verbonden aan Van Oosten Advocaten, worden mensen te lang buitenspel gezet met het VOG-systeem. Er wordt bij de beoordeling van VOG-aanvragen te weinig rekening gehouden met bijzondere omstandigheden.

Maakt VOG weigering recidivekans groter?

Niet alleen Kurtovic, maar ook Bert Knobbout, raadsheer bij het Haagse Hof, vindt dat de gevolgen van een VOG afwijzing te groot zijn. Iemand die veroordeeld is voor ontucht met kinderen kan geen baan bij de plantsoenendienst uitvoeren, omdat de kans dat hij hierdoor in de buurt van een school komt groot is. Deze redenatie voor een VOG-weigering maakt dat deze persoon nergens meer aan de slag kan. De kans dat een oud-veroordeelde door isolatie recidiveert wordt met een VOG-afwijzing alleen maar groter.

VOG-overweging wordt steeds vaker toegepast door rechters

Kurtovic geeft aan dat rechters steeds vaker een VOG-overweging opnemen in hun vonnis. Rechters houden rekening met de gevolgen van een eventuele VOG-afwijzing. Zo mag een vonnis voor sommige rechters later niet voor problemen zorgen bij een VOG aanvraag. Volgens Michiel de Ridder, strafrechter in Amsterdam, is er bij atypische zaken vaker de behoefte om in het vonnis meer uitleg te verschaffen die het krijgen van een VOG later niet bemoeilijkt.

Het volledig artikel is terug te lezen op de volkskrant.nl. Voor meer informatie kun je ook het radioprogramma ‘Dit is de dag! van 2 februari terug luisteren. In het radioprogramma van Tijs van den Brink besprak Elina Kurtovic, promovenda op het onderwerp VOG, de issues rondom de VOG instelling.

Lees ook het verhaal van Cliff Pinas, hij heeft zijn leven gebeterd, maar krijgt toch geen VOG. ‘Mijn leven staat door de VOG-afwijzing op pauze.’

Problemen bij het aanvragen van een VOG

Ondervind je ook problemen bij het aanvragen van een VOG of denk je dat je vanwege een strafblad geen kans maakt op een VOG verklaring? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen je adviseren en ondersteunen in dit proces of een eventuele afwijzing aanvechten.

Overige publicaties